Webbmaster: Maria Niemeyer

 
 
Holavedens Handelshus ef
 
   

 

Välkommen till Holavedens Handelshus!

Holavedens Handelshus är en ekonomisk förening. Vi finns i Holaveden som ligger i Ödeshögs kommun i sydvästra Östergötland.
Kända byar i vårt område är Trehörna och Boet.
       

 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
 
  • samverka vid produktion och förädling av produkter från jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäring.
  • samverka vid inköp av förnödenheter och maskinutnyttjande.
  • samverka vid försäljning/distribution och marknadsföring av våra produkter.
Holavedens Handelshus bildades år 2000 och består idag av 23 medlemmar. De flesta är jord- och skogsbrukare på hel- eller deltid och har annat arbete utanför gården.

Om du vill vara med i Holavedens Handelshus lämnar du in en skriftlig ansökan med namn och adressuppgifter till någon i styrelsen som tar upp det för beslut på kommande styrelsemöte.
Medlemskapet är förenat med en insats på 2 000 kr vid inträde.
 
       
       
   
info@holavedenshandelshus.se