Välkommen till Holavedens handelshus

Ta tillvara produkter från skogen och förädla dessa på ett småskaligt sätt.

Holavedens Handelshus är en ekonomisk förening som bildades år 2000. Föreningens medlemmar är jord- och skogsägare i Holaveden som är ett sammanhängande skogsområde i södra Östergötland och mot Tranås kommun. Föreningens syfte är att ta tillvara produkter från skogen och förädla dessa på ett småskaligt sätt.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

  • samverka vid produktion och förädling av produkter från jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäring.
  • samverka vid inköp av förnödenheter och maskinutnyttjande.
  • samverka vid försäljning/distribution och marknadsföring av våra produkter.

Holavedens Handelshus bildades år 2000 och består idag av 11 medlemmar. De flesta är jord- och skogsbrukare på hel- eller deltid och har annat arbete utanför gården.

Om du vill vara med i Holavedens Handelshus lämnar du in en skriftlig ansökan med namn och adressuppgifter till någon i styrelsen som tar upp det för beslut på kommande styrelsemöte.
Medlemskapet är förenat med en insats på 2 000 kr vid inträde.

Nyheter från facebook